Vozový park

(49 miest pre cestujúcich + 2)

IRISBUS EVADYS HD 12

Zaradenie do prevádzky v apríli 2019

(53 miest pre cestujúcich + 2)

IRISBUS EVADYS HD 13

Zaradenie do prevádzky v apríli 2019

(51 miest pre cestujúcich + 1)

IRISBUS EVADYS H 12

Zaradenie do prevádzky v apríli 2019

(59 miest pre cestujúcich + 1)

IRISBUS AXER

Zaradenie do prevádzky v apríli 2019

(45 miest pre cestujúcich + 1)

IRISBUS ARWAY

Zaradenie do prevádzky v apríli 2019

(51 miest pre cestujúcich + 5)

SOR LH 12

Zaradenie do prevádzky v apríli 2019

(30 miest pre cestujúcich + 1)

ISUZU TURQUOISE

Zaradenie do prevádzky v apríli 2019

(27 miest pre cestujúcich + 1)

IVECO DAILY

Zaradenie do prevádzky v apríli 2019