Poznávacie zájazdy na Slovensku

Slovensko

Banská Štiavnica – Svätý Antol

Banská Štiavnica je historické slobodné kráľovské banské mesto na strednom Slovensku s výrazne multikultúrnou minulosťou. Známe je ťažbou kovov (najmä striebra), významnou banskou legislatívou, samosprávou

Pozrieť →