Malkia park (zveropark), Gabčíkovo – plavba loďou po Dunaji

Malkia park svoj nový domov u nás našli zástupcovia mnohých rodov mačkovitých šeliem (levy, tigre, leopardy, jaguáre, rysy, pumy, gepardy). Zvlášť sa tešíme zo vzácneho hosťa – samičky leoparda snežného menom Hima, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. Zblízka môžete vidieť gibony, malpy a lemury, papagáje, surikaty či korytnačky. Pohladiť a naším krmivom nakŕmiť môžete kopytníky (zebry, ťavu, somáriky, ovce, kozy, lamy) a vodnú hydinu (husičky, kačky, labute,…).

Gabčíkovo je vodné dielo na rieke Dunaj, vybudované neďaleko mesta Gabčíkovo, juhovýchodne od Bratislavy. Vodné dielo Gabčíkovo je viacúčelová stavba.Charakteristika a účel diela je hlavne produkcia elektriny – 8 hydroagregátorov generuje 720 MW (asi 8% celkovej spotreby energie na Slovensku, asi 12-15% celkovej spotreby energie v Maďarsku),ochrana územia pred záplavami, ktoré v minulosti spôsobili veľké škody, regulácia výšky hladiny Dunaja: celoročná (dlhodobá) regulácia zabezpečujúca splavnosť rieky, dočasná úprava výšky hladiny počas krízových situácií – napr. počas havárie výletnej lode v Budapešti, stabilizácia toku rieky znamenala zlepšenie environmentálnych parametrov – zvýšenie kvality pitnej vody a zastavenie poklesu podzemnej vody, ktorý nastal ako dôsledok uzatvárania meandrov, prehlbovania riečneho koryta atď., stabilizácia vlastností dna a prúdu. Okružná plavba cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo trvá 1 hodinu alebo 2 hodiny. Loď sa preplaví cez komory a vráti sa nazad.

Nájdete nás

Podobné zájazdy

Vianočný Krakow s BoGo busom

Vážení cestujúci, fanúšikovia našej stránky, sledovatelia… Srdečne Vás pozývame 10.12.2022 (v sobotu) na zájazd do vianočného Krakowa. Cena zájazdu je 30,-€/osoba. V cene je zahrnutá